biogram

MARIA MACIĘGA ‘ MarMaTes (MMm) / http://www.mariamaciega.netgaleria.eu/
Artystka malarka ; studia Instytut Sztuki UP w Krakowie ; malarstwo w pracowni R.Oramusa ; absolwentka PLSP w B–B . Członek ZPAMiG – Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Warszawie . Ceni swoją autonomię w malarstwie..; interesuje ją malarstwo jako sposób specyficznego formułowania własnego stosunku do świata i ludzi ; swobodnie żongluje gamą barwną w opozycyjnym kierunku surowej efektywności i radosnej ekspresji ( Gazeta Krakowska 2014)zainteresowana także fotografią. Artystka kreatywna i twórcza w dziedzinie sztuk wizualnych o znacznym dorobku artystycznym.. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i licznie zbiorowych . Ma w swoim artystycznym dorobku :projekty artystyczne , aukcje charytatywne, malarstwo w periodykach , w galeriach, instytucjach, galeriach portalowych ; udział kwalifikowany w przeglądach sztuki , ART. festiwalach , derbach artystycznych , w gronie międzynarodowym ; malarstwo prezentowane na międzynarodowych wystawach m.in. ; Chelsea Gallery Manhattan New York (2014) , Montserrat Gallery (2020) , Bacon , Cold Spring -USA . Wielokrotnie nagradzana za swoje działania w obszarze sztuki oraz pracę na rzecz rozwoju kultury – odzn. Medalem KEN . Obrazy MMm znajdują swoje miejsce również w publikacjach i kolekcjach prywatnych w kraju oraz za granicą .