biogram

Artystka wizualna – malarka, graficzka, animatorka kultury. Członek związku polskich artystów plastyków. Uhonorowana odznaką zasłużony dla kultury polskiej. Stypendystka mkidn. Kurator wystaw, inicjatorka działań w obrębie kultury. W roku ubiegłym zorganizowała „festiwal litery” – na wystawach, prelekcjach, spotkaniach poetyckich i warsztatach spotykali się twórcy – artyści wizualni, literaci, poeci, muzycy aby wspólnie zgłębiać abstrakcyjne piękno języka. Obecnie w centrum informacji jana nowaka jeziorańskiego w warszawie trwa jej wystawa „ludzie”, której częścią – swoistym happeningiem są zapraszani na rozmowę o relacjach w czasie pandemii artyści i odbiorcy sztuki. Uczestniczka licznych plenerów malarskich. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych , prelekcjach i odczytach na temat sztuki. (w polsce, stanach zjednoczonych, francji, niemczech, włoszech, czechach, serbii i in.) Jej obrazy znajdują się w instytucjach użyteczności publicznej oraz w zbiorach prywatnych na terenie kraju oraz za granicą.

Wykrztałcenie:

Studia na wydziale grafiki w akademii sztuk pięknych w warszawie, w pracowniach: prof. J. Tchórzewskiego – malarstwo, doc. R. Strenta – grafika warsztatowa, prof. L. Majewskiego – typografia, prof. L. Hołdanowicza – projektowanie graficzne. Dyplom w pracowni plakatu prof. M. Wasilewskiego, aneks w pracowni ilustracji książkowej prof. J. Stannego

Podyplomowe studia z zakresu duchowości – uniwersytet kardynała s. Wyszyńskiego w warszawie

Państwowe studium pantomimy w teatrze żydowskim i w teatrze buffo w warszawie

Zajmuje się:

Malarstwem, rysunkiem, plakatem, instalacjami, sztuką konceptualną

Projektowaniem graficznym (projektowanie katalogów, layoutów czasopism, plakatów, znaków graficznych, reklamy prasowej itd.); Ilustracją książkową (projekty okładek książek, ilustracje podręczników i książek dla dzieci).

Sztuką użytkową (projektowanie przedmiotów z surowców wtórnych),

Dziennikarstwem (m. In. Współtworzyła pierwszy w polsce miesięcznik poświęcony życiu kulturalnemu na obszarze całej europy

Pracą dydaktyczną (kursy plastyczne dla nauczycieli, autorski program zajęć z plakatu dla dzieci i młodzieży, kursy z projektowania)

„moje obrazy i grafiki przenikają się. Szkicem do grafiki jest obraz. Malując w plenerze, zanurzona w tkance otaczającego świata czuję szczególną więź. To coś w rodzaju kontemplacji i adoracji stworzenia. To doświadczanie czystych kolorów, światła – rzeźbiącego przedmioty, perspektywy, objawiającej się w całej wspaniałości czasowo-przestrzennej. Przenosząc „szkic-obraz” do rzeczywistości wirtualnej, doznaję twórczego spełnienia i warsztatowej pełni”.